Zatrucie lekami psychotropowymi

Zatrucie lekami psychotropowymi może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia osoby, która przypadkowo lub celowo spożyła nadmierną ilość tych substancji. Warto zrozumieć, czym są leki psychotropowe, jakie są objawy zatrucia nimi oraz jak należy postępować w przypadku podejrzenia zatrucia.

Czym są leki psychotropowe?

Leki psychotropowe to substancje chemiczne, które mają wpływ na funkcje psychiczne człowieka, takie jak nastrój, myślenie czy zachowanie. Wśród leków psychotropowych można wyróżnić:

 • Środki nasenne i uspokajające
 • Antydepresanty
 • Leki przeciwpsychotyczne
 • Stymulanty

Objawy zatrucia lekami psychotropowymi

Objawy zatrucia lekami psychotropowymi mogą być różnorodne i zależą od rodzaju substancji oraz ilości spożytej. Mogą obejmować:

 • Zaburzenia świadomości
 • Nietypowe zachowanie
 • Halucynacje
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Drgawki
 • Problemy z oddychaniem

Postępowanie w przypadku zatrucia lekami psychotropowymi

W przypadku podejrzenia zatrucia lekami psychotropowymi należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112 lub skontaktować się z najbliższym ośrodkiem ratunkowym. W międzyczasie można podjąć następujące kroki:

 • Staraj się utrzymać osobę przytomną i stabilną
 • Jeśli to możliwe, zbierz informacje o rodzaju i ilości zażytych leków
 • Nie podawaj żadnych innych leków ani płynów bez konsultacji medycznej
 • Jeśli osoba jest nieprzytomna, nie próbuj jej karmić ani podawać płynów

Zatrucie lekami psychotropowymi jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Ważne jest, aby znać objawy zatrucia i wiedzieć, jak postępować w przypadku podejrzenia zatrucia. Natychmiastowe działanie może mieć kluczowe znaczenie dla ratowania życia osoby poszkodowanej.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zatrucia lekami psychotropowymi

PytanieOdpowiedź
Jakie są najczęstsze leki psychotropowe, które mogą powodować zatrucie?Najczęściej zatrucia występują przy lekach takich jak benzodiazepiny (środki nasenne i uspokajające), SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), amfetaminy (stymulanty), czy haloperidol (lek przeciwpsychotyczny).
Czy można samodzielnie leczyć osobę zatrutą lekami psychotropowymi?Nie, w przypadku zatrucia lekami psychotropowymi należy natychmiast skontaktować się z numerem alarmowym lub przewieźć osobę do najbliższego ośrodka ratunkowego. Samodzielne podawanie innych leków może zaostrzyć sytuację.
Czy zatrucie lekami psychotropowymi może mieć długoterminowe konsekwencje zdrowotne?Tak, szczególnie przy dużych dawkach lub przy długotrwałym spożyciu, zatrucie lekami psychotropowymi może prowadzić do poważnych uszkodzeń narządów, zaburzeń psychicznych czy nawet śmierci.

Powyższe pytania i odpowiedzi mają na celu rozjaśnienie niektórych ważnych kwestii dotyczących zatrucia lekami psychotropowymi. Jest to temat ważny nie tylko dla osób pracujących w służbie zdrowia, ale także dla wszystkich, którzy mogą znaleźć się w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie zatrutej.

Photo of author

Grzegorz