Leki psychotropowe lista

W artykule omówimy listę leków psychotropowych, które są szeroko stosowane w terapii różnych zaburzeń psychicznych. Te leki są kluczowym elementem w zarządzaniu objawami takich schorzeń jak depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, czy schizofrenia. Ich skuteczność w łagodzeniu objawów i poprawianiu jakości życia pacjentów została potwierdzona w wielu badaniach klinicznych.

Leki antydepresyjne

Leki antydepresyjne są często przepisywane osobom cierpiącym na depresję. Działają one poprzez regulację poziomu neurotransmiterów w mózgu, takich jak serotonina, noradrenalina i dopamina. Lista popularnych leków antydepresyjnych obejmuje:

 • Selektywne inhibitory wychwytu serotoniny (SSRI), takie jak fluoksetyna, sertralina, czy escitalopram.
 • Selektywne inhibitory wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI), jak wenlafaksyna czy duloksetyna.
 • Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, na przykład amitryptylina czy imipramina.

Leki przeciwpsychotyczne

Leki przeciwpsychotyczne są stosowane w leczeniu schizofrenii, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych oraz innych zaburzeń psychicznych charakteryzujących się utratą kontaktu z rzeczywistością. Wśród nich znajdują się:

 • Typowe leki przeciwpsychotyczne, takie jak chloropromazyna czy haloperidol.
 • Atypowe leki przeciwpsychotyczne, np. ryfampicyna czy klozapina.
 • Leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji, jak olanzapina czy aripiprazol.

Leki przeciwlękowe

Leki przeciwlękowe są stosowane w terapii zaburzeń lękowych, takich jak nerwica czy fobia społeczna. Wśród najczęściej przepisywanych leków przeciwlękowych znajdują się:

 • Benzodiazepiny, na przykład diazepam czy alprazolam.
 • Leki przeciwlękowe działające na receptory serotoninowe, jak buspiron.
 • Leki przeciwlękowe z grupy SSRI, które są także skuteczne w leczeniu zaburzeń lękowych.

Leki psychotropowe są niezmiernie ważne w terapii wielu zaburzeń psychicznych. Ich stosowanie pod nadzorem lekarza może przynieść ulgę pacjentom i pomóc im powrócić do normalnego funkcjonowania. Pamiętaj jednak, że każdy przypadek jest inny i leki należy dobierać indywidualnie, z uwzględnieniem profilu skutków ubocznych oraz reakcji organizmu.

Najczęściej zadawane pytania

W tym rozdziale przedstawimy najczęstsze pytania dotyczące leków psychotropowych i ich odpowiedzi, aby lepiej zrozumieć ich działanie i zastosowanie w terapii.

PytanieOdpowiedź
Jak działają leki antydepresyjne?Leki antydepresyjne działają głównie poprzez zmianę poziomu neuroprzekaźników w mózgu, takich jak serotonina, noradrenalina i dopamina. Poprawiają one komunikację między komórkami nerwowymi, co może pomóc w redukcji objawów depresji.
Czy leki przeciwpsychotyczne powodują znaczne efekty uboczne?Tak, niektóre leki przeciwpsychotyczne mogą powodować znaczne efekty uboczne, takie jak wzrost masy ciała, problemy z równowagą, senność czy zaburzenia metaboliczne. Ważne jest monitorowanie pacjentów podczas stosowania tych leków.
Czy leki przeciwlękowe uzależniają?Benzodiazepiny, popularna klasa leków przeciwlękowych, mogą prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego przy długotrwałym stosowaniu. Dlatego ważne jest stosowanie ich zgodnie z zaleceniami lekarza.

Leki stabilizujące nastrój

Leki stabilizujące nastrój są powszechnie używane w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, gdzie występują okresy manii i depresji. Niektóre z nich to:

 • Lit, który jest jednym z najstarszych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych.
 • Walproinian, stosowany zarówno w leczeniu manii, jak i depresji.
 • Karbamazepina, która może być skuteczna w stabilizowaniu nastroju.

Leki przeciwdrgawkowe

Leki przeciwdrgawkowe, choć pierwotnie stosowane w leczeniu padaczki, znajdują również zastosowanie w psychiatrii. Mogą być pomocne w kontroli impulsywności, agresji oraz niektórych zaburzeń zachowania. Przykładowe leki to:

 • Lamotrygina, która może być skuteczna w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.
 • Kwas walproinowy, który może być stosowany zarówno w padaczce, jak i w niektórych zaburzeniach psychicznych.
Photo of author

Grzegorz