O PRZEMOCY WOBEC DZIECI NA ŁAMACH "NIEBIESKIEJ LINII"

Konferencja w Pałacu Prezydenckim
" Niebieska Linia" Nr 1/12/2001

Monika Jaroszewska
Telefon zaufania dla dzieci
Cztery funkcje telefonicznego pomagania

"Niebieska Linia" Nr 1/12/2001

Jolanta Zmarzlik
Portret dziecka krzywdzonego
Wykład wygłoszony na V Ogólnopolskiej Konferencji Powstrzymać przemoc wobec dzieci, Warszawa, grudzień 2000 roku

"Niebieska Linia" Nr 1/12/2001

Maria Dekert, Marek Rodziewicz
Metoda dram
Grupowa terapia dzieci doświadczających przemocy w rodzinie

"Niebieska Linia" Nr 1/12/2001

Monika Sajkowska
Wprowadzenie do problematyki krzywdzenia dziecka
Wykład wygłoszony podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Powstrzymać przemoc wobec dzieci - Warszawa, grudzień 2000 roku

"Niebieska Linia" Nr 1/12/2001

Sabina Lasok
Profilaktyka przemocy domowej
"Niebieska Linia" Nr 1/12/2001

Michał Szymańczak
Pojęcie krzywdzenia dzieci Przemoc fizyczna
Wykorzystywanie seksualne. Maltretowanie psychiczne. Zaniedbywanie.

"Niebieska Linia" Nr 1/1999

Tomasz Garstka
Na przykład Julia
Trzy podstawowe kierunki interwencji: skoncentrowana na sprawcy, ofierze przemocy, niemym świadku, mają jeden cel - dobro dziecka

"Niebieska Linia" Nr 1/1999

Agnieszka Czapczyńska
Przemoc w służbie wychowania
"Niebieska Linia" Nr 3/1999

Jerzy Mellibruda
O zjawisku krzywdzenia dzieci w rodzinie, czyli długa historia krzywdzenia, krótka historia pomagania
wykład wygłoszony na konferencji inaugurującej kampanię "Dzieciństwo bez przemocy" w Pałacu Prezydenckim 20 marca 2001 roku

"Niebieska Linia" Nr 2/13/2001

Agnieszka Czapczyńska
Ostrożnie z rodzinnymi sekretami
"Niebieska Linia" Nr 2/13/2001

Monika Sajkowska
Wskazowki etyczne dla ambasadorów
"Niebieska Linia" Nr 3/14/2001

Katarzyna Fenik
Rozmowa z Pawłem Jarosem, Rzecznikiem Praw Dziecka
Życzliwie niezależny
"Niebieska Linia" Nr 3/14/2001

Krzysztof Sarzała
Ucieczka w przemoc
"Niebieska Linia" Nr 3/14/2001

Adrianna Staręga
Dzieci i przemoc w mediach
"Niebieska Linia" Nr 3/14/2001

Anna Staszewska
"MAŁY RZECZNIK"
"Niebieska Linia" Nr 3/14/2001

Irena Koźmińska
Czy umiemy kochać dzieci? - wywiad z dr. Rossem Campbellem
"Niebieska Linia" Nr 5/16/2001

Irena Koźmińska
Czy umiemy kochać dzieci? Część II - wywiad z dr. Rossem Campbellem
"Niebieska Linia" Nr 6/17/2001

Monika Płatek
Prawne korzenie przemocy wobec dziecka
"Niebieska Linia" Nr 6/17/2001

Anna Staszewska
O prawach dziecka całkiem poważnie
"Niebieska Linia" Nr 4/15/2001


Copyright 2001 by Biuro Kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"

Design by INTERNET SERVICES